001: Jslive 2013-03-08 - hur gör man

8 mar 2013 17:331190

Temat denna gång var "Hur gör man egentligen, då ?!?".
Länkar till det vi pratade om (inte klickbara än tyvärr):

Preroll (ej i vår arkivversion) "One Woman, a song for UN Women"
http://song.unwomen.org/

Mobilen och anpassning till användarna
http://internetworld.idg.se/2.24696/1.496266/mobilt-handlar-om-att-anpassa-sig-till-anvandarna

James Royal Lawdon om SL:s biljettautomater
https://twitter.com/beantin/status/304974578889945088

Vi diskuterate kontaktmöjligheten på
http://www.unionen.se/

Johan Berntssons tankar om chefen vs teknikernas ansvar
http://inuseful.se/skyll-inte-pa-utvecklarna-nar-anvandargranssnittet-ar-daligt

Boken "Impact mapping"
http://impactmapping.org/book.php

Kursen Användbarhet i praktiken, InUser erbjuder 12% rabatt:
http://www.inuse.se/kurs-anvandbarhet-i-praktiken/

Gör egen talkshow, WestreamU erbjuder för 15 000 kronor
http://westreamu.se/2013/03/09/erbjudande-till-jslive-testa-egen-talkshow/

Läs mer